fbpx

Νομικές Πληροφορίες

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της  ιστοσελίδας www.axxion.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της www.axxion.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η www.axxion.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων που κάθε φορά ισχύουν. 

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η AXXION Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας www.axxion.gr, για την επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες της www.axxion.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα www.axxion.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την AXXION Α.Ε.Β.Ε. ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την www.axxion.gr.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε την www.axxion.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα e-mails, επικοινωνείτε με την www.axxion.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου, αποδέχεστε το δικαίωμα της www.axxion.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείται εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Προσωπικά Δεδομένα

Η AXXION Α.Ε.Β.Ε. δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της www.axxion.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτής, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες.


Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες μ' αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη της www.axxion.gr συναλλακτικής σχέσης μπορεί να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την εταιρεία.

Για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών η εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, καθώς και την προώθηση από απόσταση προϊόντων δικών της, εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή του χρήστη.

Αν κάποιος χρήστης της www.axxion.gr δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε πρέπει να αποφεύγει να τα υποβάλλει στην Εταιρεία.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@axxion.gr.

Επιπλέον εφόσον κάποιος χρήστης παράσχει τα Προσωπικά του Δεδομένα οικειοθελώς, η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών για την ολοκληρωμένη κατανόηση των αναγκών τους και την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
  2. Χρήση των πληροφοριών για μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες,
  3. Χρήση γενικών και όχι ατομικών πληροφοριών για τις εμπορικές προτιμήσεις των επισκεπτών

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της www.axxion.gr σε τρίτους των Προσωπικών τους Δεδομένων, η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους τρίτους των δεδομένων. Ως εκ τούτου, ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη αυτόν η ευθύνη να μελετά τους σχετικούς όρους, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή της www.axxion.gr.

Τέλος, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης είτε στην εταιρεία είτε σε τρίτους στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του περιεχομένου της www.axxion.gr, προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου του), χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναπαραγωγή των δεδομένων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.

Ανήλικοι

Η εταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Η εταιρεία πληροφορεί σαφώς να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην www.axxion.gr ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή στοιχείων.

Η εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Χρήση Cookies

 

Η AXXION A.E.B.E. κάνει χρήση Cookies με κύριο σκοπό να καταστήσει το www.axxion.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες Ιστοσελίδας.

Η AXXION A.E.B.E. χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως cookies.
• Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» για τους εξής σκοπούς:
• Για την βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας.
• Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
• Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

 

Η AXXION A.E.B.E. χρησιμοποιεί δικά της cookies αλλά και cookies, που προέρχονται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγει η Εταιρεία από την χρήση cookies μέσω της www.axxion.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Η AXXION A.E.B.E. δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων. Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
• Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
• Δεδομένα πλοήγησης εντός της Ιστοσελίδας.
• Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.axxion.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της AXXION Α.Ε.Β.Ε..

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα DuPont, Corian®, είναι κατοχυρωμένα σήματα ή σήματα ή υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας της E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της εταιρειών. Μόνο η  DuPont  παράγει  Corian®.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα www.axxion.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.axxion.gr παρέχεται από την AXXION A.E.B.E. "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη.

Η AXXION A.E.B.E. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα www.axxion.gr,  οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την www.axxion.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Επίσης εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

 Η AXXION A.E.B.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπωματικές και επακόλουθες.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα.

Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη του www.axxion.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Η www.axxion.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών με τις πηγές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας www.axxion.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί φιλικά και συναινετικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης όπου εδρεύει η εταιρεία.

Kryoneri: 113 Kryoneriou Avenue, 14568, Attica, Greece, Tel: +30 210 8160625, Fax: +30 210 8160627
Heraklion: 
4-6 EOK Street, 71305, Heraklion, Crete, Greece, Tel: +30 2810336500, Fax: +30 2810336509
Malades: 
150 Irinis & Filias Street, Crete, Greece, 71500 Tel/fax: +30 2810 310825

Email: axxion@axxion.gr

axxion is a registered trademark of axxion S.A.
DuPont and Corian® are a trademark and a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliated companies